• Przyjaźni
    • Zdolni
    • Sport
 • Biuletyn informacji Publicznej
 • Librus
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich
   • ul Mickiewicza 5 66-300 Międzyrzecz
   • poniedziałek - piątek w godzinach od 7:00 do 15:00
   • Szkoła: tel./faks 95/ 7412715 kom. 533392707 Intendent: kom. 533392723
   • sp3@miedzyrzecz.pl
   • https://sp3mcz.edupage.org
   • Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz nr konta: 27 8367 0000 0023 1329 8000 0001
   • Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu (adres: ul. Mickiewicza 5, 66-300 Międzyrzecz, adres e-mail: sp3@miedzyrzecz.pl, numer telefonu: 95 741 27 15). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: p. Bogdan spętany, nr tel. 570-855-090, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.